Изберете страница

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за „Зелената ябълка“ ЕООД. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

 1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние събираме следните лични данни:

 • Собствено и фамилно име
 • Електронна поща (имейл)
 • Адрес за контакт
 • Телефон за контакт
 • Име на фирма
 • ЕИК

„Зелената ябълка“ ЕООД не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

 

 1. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

 • За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
 • За да Ви предоставяме полезни съвети и важна информация относно нашите продукти.
 • За управление и изпълнение на Ваши поръчки за доставка на нашите продукти.

 

 1. С кого споделяме Вашите данни?

 

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи, продукти или други пратки от името на „Зелената ябълка“ ЕООД.

 

 1. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от „Зелената ябълка“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Всяко едно от правото може да бъде упражнено, чрез изпращане на имейл на електронен адрес: info@emilova.org или чрез изпращане на писмо на адрес: гр. Варна, р-н Приморски, Сава Доброплодни 6, вх. Б, ет. 5, „Зелената ябълка“ ЕООД.

 

 1. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, „Зелената ябълка“ ЕООД ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

 

 1. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

 

 1. Контакт с нас

Ако искате да упражните, което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

 • чрез имейл:  info@emilova.org
 • на телефони: 0884466665, 052953922
 • по пощата: гр. Варна, р-н Приморски, Сава Доброплодни 6, вх. Б, ет. 5, Зелената ябълка ЕООД

 

 1. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта https://shop.emilova.eu, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 20.04.2023 г.